بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

« إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق »

  «  همانا برگزیده شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم. »

حضرت رسول اکرم(ص)

 

 

منشور اخلاقی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران

 

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی تدوین گردیده و ما کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان خدمتگزاران مردم شریف تمام تلاش و همت خود را برای رعایت اصول و مفاد منشور زیر به کار خواهیم بست.

 

 • وقت شناسی، نظم و انضباط در امور، پوشش مناسب وآراستگی ظاهری در محیط کار که از دستورات اکید دین مبین اسلام است را سرلوحه خود قرار خواهیم داد.

 

 • سعی خواهیم نمود با ایجاد فضای همدلی بین همکاران، محیطی پرنشاط برای انجام امور مردم فراهم نماییم.

 

 • دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمان به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت ها به کار می گیریم.

 

 • رعایت ادب، خوشرویی و آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی و موثر به مردم و بیمه شدگان را از وظایف اصلی خود می دانیم.

 

 • روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادهای سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان می دانیم.

 

 • ارائه خدمات باکیفیت و موثر به بیمه شده و تامین کنندگان خدمت بر پایه عدالت و انصاف وبدون تبعیض(قومی،جنسیتی،خویشاوندی و...) را وظیفه خود می دانیم.

 

 • از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، تبعیض و... پرهیز نموده و سعی جدی در سالم سازی محیط اداری خواهیم نمود.

 

 • با نشان دادن علاقمندی و عشق به خدمت و تلاش مستمر و پویا در جلب رضایت مندی کلیه ذینفان اقدام خواهیم نمود.

 

 • اطلاع رسانی مناسب و روزآمد به بیمه شدگان و تامین کنندگان خدمت در مورد قوانین و مقررات و ضوابط کاری را سرلوحه وظایف خود قرارخواهیم داد.

 

 • در راستای استیفای حقوق تامین کنندگان خدمت اعم از عدالت در همکاری، رسیدگی به هنگام و دقیق اسناد و پرداخت به موقع مطالبات آنان گام بر می داریم.

 

 • رازداری عدم افشاء اسناد و اطلاعات محرمانه اعم از مستندات سازمانی و محتویات پرونده های پزشکی بیمه شدگان از وظایف قطعی و مسلم ماست و تمام مساعی خود را در حفظ اسرار مردم و سازمان معمول خواهیم نمود .

 

 • با بهره گیری از نقطه نظرات مفید و سازنده بیمه شدگان و سایر ذینفعان در بهبود و اصلاح فرآیندها در راستای ارتقای سازمان تلاش می نمائیم.

 

 • سعی می نماییم تا فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به یک ارزش حاکم در سازمان تبدیل شود .

 

 • همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می دانیم.  

 

کد مدرک     01 ST 001 01

آمار بازدید سایت