بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مجمع عمومی

 

هيأت مديره

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 
 

-شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران
- شركت آتيه سازان حافظ

مدير عامل

 

هسته گزينش

 
 

دفتر هيأت مديره ومديرعامل

 

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

 

اداره كل روابط عمومي واموربين‌الملل

 

دفتر امور مجامع و شرکت‌ها

 

دفتر مرکزي حراست

 

دفتر حقوقي و امور مجلس

 
 

معاونت برنامه‌ريزي، مديريت و توسعه منابع

 

دفتر نوسازي و تحول اداري

 

اداره کل منابع انساني و پشتيباني

 

اداره کل امور مالي و ذيحسابي

 

مرکز آموزش و توانمندسازي

 
 

معاونت بیمه خدمات سلامت

 

اداره کل نظارت بر خدمات بيمه سلامت

 

دفتر خدمات عمومي

 

دفتر خدمات تخصصي

 

اداره کل بيمه‌گري و درآمد

 

معاونت آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

اداره کل سامانه‌ها و روش‌هاي الکترونيکي

 

اداره کل زيرساخت و امنيت

 

اداره کل آمار و مهندسي اطلاعات

ادارات كل استاني

آمار بازدید سایت