بروزرسانی : 1400/07/06 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت نسخه الکترونیک
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال شبانه روزی
زمان تحویل درخواست شبانه روزی
متوسط زمان ارائه خدمت پنج دقیقه
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت https://eservices.ihio.gov.ir/erx
نحوه تحویل خدمت و مکان آن https://eservices.ihio.gov.ir/erx
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت بیمه شدگان سازمان ، موسسات ، مطب ها
مشخص بودن هزینه (تعرفه) و شیوه واریز خدمت رایگان
مراحل انجام کار ( فرآیند انجام خدمت) اعتبار سنجی - تجویز خدمات - ارائه نسخه الکترونیک
مدارک مورد نیاز کد ملی بیمه شده و کد رهگیری
اطلاعات مسئول پاسخگو مرکزپاسخگویی 1666
قوانین خدمت