بروزرسانی : 1399/07/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

نحوه‌ی ارائه خدمت

نام خدمت/ شناسه خدمت تایید نسخ سازمان بیمه سلامت ایران/19011065000
زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال شبانه روزی
زمان تحویل درخواست شبانه روزی
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت td.ihio.gov.ir
نحوه تحویل خدمت و مکان آن داروخانه ها و مراکز تصویربرداری
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت بیمه شدگان سازمان و موسسات طرف قرار داد سازمان
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز خدمت رایگان
مراحل انجام کار ورود به سامانه - ورود اطلاعات بیمه شده، پزشک و خدمات - ارائه خدمت
مدارک مورد نیاز مدارک و مستندات پزشکی بیمار به منظور تایید و اختصاص دارو و خدمت به بیمار

فرم نظر سنجی