بروزرسانی : 1400/02/18 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

معرفی سازمان بیمه سلامت ایران از منظر حقوقی

2869بازدید
تیر 18, 1399

سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام کلیه صندوق‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان بیمه خدمات درمانی و طبق بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25، تشکیل شد.

تهیه‌کننده: رضا باستانی نامقی

print