بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

نسخه متنی و روزنامه رسمی

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03


فهرست مطالب:

شماره ماده

تبصره‌ها

الف – نسخه متنی

ماده 1

 

ماده 2

 

ماده الحاقی

 

ماده 3

تبصره

ماده 4

 

ماده 5

تبصره 1

تبصره 2

تبصره 3

تبصره 4

تبصره 5

ماده 6

تبصره

ماده 7

تبصره 1

تبصره 2

تبصره 3

تبصره 4

ماده 8

 

ماده 9

تبصره 1

تبصره 2

تبصره 3

ماده 10

 

ماده 11

تبصره

ماده 12

تبصره

ماده 13

 

ماده 14

تبصره 1

تبصره 2

ماده 15

تبصره

ماده 16

 

ماده 17

تبصره

ماده 18

 

ماده 19

 

ب – نسخه روزنامه رسمی

متن پایه

1- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/08/03 مجلس شوراي اسلامي

اصلاحات و الحاقات

2- قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374/08/07 مجلس شوراي اسلامي

3- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی

4- قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي

 

مطالب:

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03

تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 1373/09/10------------------- (شماره روزنامه رسمی: 14492)

تاریخ ابلاغ: 1373/08/23-------------------(شماره ابلاغ: 12276)

الف - نسخه متنی

ماده 1- تعاریف

1 - بیمه‏‌شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد.

2 – بیمه‌‏شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه‏‌شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‏توانند استفاده نمایند.

3 - روستایی: شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند.

4 - افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می‏شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل‌خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین می‌شود.

5 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‏شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‏‌فرما باشند.

6 - حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می‌گردد.

7 - فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است که بیمه‏‌شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.

8 - قیمت واقعی خدمات: عبارتست از قیمت تمام‏‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی‏‌های ثابت).

در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‏های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد.[1]

ماده 2

به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‌‏ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می‏شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‏گردد.[2]

ماده الحاقی

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت ‎ وزیران ارائه کند. این بند به‌عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می‌گردد.

ماده 3

ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود:

1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورای عالی).

2 - وزیر کار و امور اجتماعی.[3]

3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.[4]

5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.[4]

6 - رئیس کل سازمان نظام پزشکی.

7 - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

8 - مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی.[5]

9 - مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.[6]

10 - سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره).

11 - معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی).

12 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‏‌های برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.

تبصره

دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورای عالی و مسوول ابلاغ مصوبات آن می‌باشد.

ماده 4

دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه‌ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید. پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه‌های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستائیان طبق موازین این[7] انجام خواهد شد.

ماده 5

به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی[8] که پس از این سازمان نامیده می‏شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد.[9]

تبصره 1

سازمان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.[10]

تبصره 2

وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3

با تشكيل سازمان، آن قسمت از وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، دارايي ها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در امر بيمه خدمات درماني كاركنان دولت به كار گرفته مي شود، به سازمان منتقل مي گردد.

تبصره 4

كليه دارايي هاي منتقل شده به سازمان توسط هيأتي كه تركيب آن در اساسنامه تعيين مي شود، ارزيابي شده و به صورت سرمايه سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 5

هر یک از گروه‌های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه‌ای خواهند بود.

ماده 6

کلیه شرکت‌های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه‌های مختلف همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره

کلیه شرکت‌های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه‏های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

ماده 7

کلیه دستگاه‌ها و سازمان‏های دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت‌های بیمه‌‏گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی[11] نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصره 1

دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی[12] برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان‌ها و یا شرکت‌های بیمه‏گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی[13] حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمان‏های مذکور دریافت نمایند. در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد، مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.

تبصره 2

دستگاه‌های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه‏شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.

تبصره 3

آئین‏نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی[14] و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4

کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‏‌گر دولتی می تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

ماده 8

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9

حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. [15]

تبصره [1]

مابه‌‏التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 [الحاقی]

مابه‏التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 [الحاقی]

مابه‏التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 10

حداقل شمول و سطح خدمات‌پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی‌و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان‏های بیمه‏‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‏باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‏شود.[16]

ماده 11

تأمین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی‌تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود همچنان رایگان‌است.

تبصره

همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان‌در برنامه‏‌های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می‏کند.

ماده 12

ارائه خدمات درمانی به روستائیان از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه‌خدمات درمانی روستائیان در شروع برنامه معادل 40 درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود.[17]

تبصره

به منظور حمایت از روستائیان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستائیان بیمه‏‌شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت‌‏های جاری جهت حق بیمه سرانه‌خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر به مصرف برساند.[18]

ماده 13

سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه‌خدمات درمانی بر حسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود.[19]

1 - کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه‌که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می‏شود.

2 - مشمولان قانون تأمین اجتماعی: بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی.

3 - روستائیان: بر اساس مصوبات هیأت وزیران.

4 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران.

5 - سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آن‌ها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران.

ماده 14

تأمین حق بیمه سرانه‌خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانائی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می‏گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه شرح فعالیت‌‏های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر به مصرف برساند.

تبصره 1

آئین‌‏نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2

کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استان‌ها، وزارت کشاورزی،[20] وزارت جهاد سازندگی24 و دیگر سازمان‌ها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش‌‏بینی و تأمین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده 15

سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه‌های اجرایی پیش‏‌بینی و منظور نماید. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی[21] یا سایر شرکت‏ها و مؤسسات بیمه‌گر اقدام نمایند.

تبصره

علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه‌‏شده هر گروه به صورت کمک در ردیف‌های خاص در قانون بودجه منظور نماید.

ماده 16

سایر دستگاه‌ها در صورت تمایل می‏توانند تابع این قانون باشند.

ماده 17

کلیه بیمارستان‏ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت‏های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.

تبصره

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 18

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش‌های نظارتی و آئین‌نامه‌های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذی‌ربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.

ماده 19

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

ب – نسخه روزنامه رسمی

1- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/08/03 مجلس شوراي اسلامي

2- قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374/08/07 مجلس شوراي اسلامي

3- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی

4- قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي


پانویس ها

[1]. قانون استفساریه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی - مصوب 1373/08/03

تاریخ انتشار: 1377/02/19 (شماره روزنامه: 15492)

تاریخ ابلاغ: 1377/02/05‌ (شماره ابلاغ: 3541)

موضوع استفسار:‌

آیا منظور از قسمت آخر بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8 /1373 این است که سازمان خدمات درمانی موظف است برای هر متقاضی بصورت انفرادی بدون هیچگونه قید و شرطی پس از پرداخت حق بیمه دفترچه خدمات درمانی‌صادر و از تاریخ پرداخت حق بیمه، بیمه شونده از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی تحت هر عنوان استفاده نماید ؟

نظر مجلس:

ماده واحده منظور از قسمت آخر بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/ 8 / 1373 این است که سازمان خدمات درمانی موظف است برای هر متقاضی بصورت انفرادی و بدون هیچگونه قید و شرطی پس از پرداخت حق بیمه، دفترچه خدمات درمانی‌صادر نماید و از تاریخ پرداخت حق بیمه، بیمه شده از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی تحت هر عنوان استفاده نماید.

[2]. ر.ک. ماده ۹ از قانون احکام دائمی برنامه‏‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10

[3]. از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون،کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390/04/08

تاریخ انتشار: 1390/04/19‌ (شماره روزنامه: 19326)

تاریخ ابلاغ: 1390/04/18 ‌ (شماره ابلاغ: 79078)

ماده واحده

به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می‌گردد.

تبصره 3 ‌

در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها جایگزین می‌شود.

[4]. از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‏های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور مصوب 1395/05/02

تاریخ انتشار: 1395/08/04‌ (شماره روزنامه: 20865)

تاریخ ابلاغ: 1395/07/27 (شماره ابلاغ: 792054)

ماده 1‌

وظایف رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور»، اداره خواهد شد.

ماده 2‌

...

تبصره 1

کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آن ها از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون و یا معاونت برنامه‏‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نام برده شده است، حسب مورد برعهده رئیس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره 2

کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده رئیس و یا سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی محول شده است، حسب مأموریت های مندرج در این ماده تفکیک و برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور خواهدبود.

[5]. از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

تاریخ انتشار: 1389/11/14‌ (شماره روزنامه: 19204)

تاریخ ابلاغ: 1389/11/10 (شماره ابلاغ: 246698)

ماده 38‌

به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌‏ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‏‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود:

...

ب ـ به دولت اجازه داده می‎شود بخش‌های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

تبصره 1

شمول مفاد این بند به صندوق‌‏های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره 2

بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3

با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.

تبصره 4

دارائی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.

تبصره 5

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت‌اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه‌تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی‌فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت‌نیست.

[6]. از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17

تاریخ انتشار: 1379/02/11‌ (شماره روزنامه: 16070)

تاریخ ابلاغ: 1379/02/01 (شماره ابلاغ: 2483)

ماده 174‌

پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه‌‏جویی در هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌‌شود.

مراحل اجرایی تجدیدنظر در سازمان‏‌های سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین می‌‌شود. اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین نامة اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[7]. در نسخه روزنامه رسمی واژه «قانون» بعد از کلمه «این» سهواً از قلم افتاده است.

[8]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

[9]. قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1374/08/07

تاریخ انتشار: 1374/08/28‌ (شماره روزنامه: 14773)

تاریخ ابلاغ: 1374/08/18 (شماره ابلاغ: 9947)

ماده واحده

به انتهای متن ماده (5) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 عبارت «و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند میشود که در مقررات مزبور صراحتاً از آن یاد شده باشد» اضافه می‌شود.

[10]. سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است؛ اما با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجدداً وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید؛ ر.ک. تبصره (2) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 و ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[11]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

[12]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

[13]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

[14]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

[15]. در خصوص الحاق تبصره‏‌های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ر.ک. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27؛ هم‌چنین ر.ک. ماده ۹ از قانون احکام دائمی برنامه‌‏های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و بند «ب» ماده 70 از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[16]. با توجه به مفاد قانون برنامه ششم نسخ شده است. ر.ک. بند «ج» ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[17]. ر.ک. بند «ب» ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[18]. ر.ک. بند «ب» ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[19]. ر.ک. بند «ب» ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

[20]. از قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06

تاریخ انتشار: 1379/10/25‌ (شماره روزنامه: 16281)

تاریخ ابلاغ: 1379/10/14 (شماره ابلاغ: 45473)

ماده 2‌

کلیه مسؤولیت‌ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول‌می‌گردد. ...

[21]. در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ایران؛ ر.ک. بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389/10/25

آمار بازدید سایت