بروزرسانی : 1400/07/06 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
مفهوم «ارزیابی وسع»

مفهوم «ارزیابی وسع»

«ارزیابی وسع» به معنی بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخ...


ادامه مطلب...

مفهوم «آزمون وسع»

مفهوم «آزمون وسع»

آزمون وسع یا آزمون وسایل، بررسی رسمی وضع مالی یک فرد به منظور تعیین نیاز آن به دریافت کمکهای دولتی ...


ادامه مطلب...

آمار بازدید سایت