بروزرسانی : 1400/02/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
انتشار «مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا»

انتشار «مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا»

در اواخر سال 1398 که شیوع «کرونا ویروس کویید – 19» به جمهوری اسلامی ایران محرز گردید؛ به منظور اتخا...


ادامه مطلب...

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم توسعه راجع به سازوکارهای مختلف تشویق و مان...


ادامه مطلب...

آسیب‌شناسی مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌گر پایه سلامت از منظر سازمان بیمه سلامت ایران

آسیب‌شناسی مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌گر پایه سلامت از منظر سازمان بیمه سلامت ایران

دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با هدف آسیب‌شناسی مقررات موجود در زمینه حقوق سلامت، ...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/11/12 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/11/12 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز شنبه مورخ 1398/11/12 با حضور رئیس، دبیر و اعضای...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/10/23 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/10/23 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/10/09 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/10/09 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/09/25 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/09/25 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/09/11 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/09/11 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/09/11 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/08/27 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/08/27 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/08/14 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/08/14 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز سه‌شنبه مورخ 1398/08/14 با حضور رئیس، دبیر و اع...


ادامه مطلب...