بروزرسانی : 1400/02/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
انتشار «مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا»

انتشار «مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا»

در اواخر سال 1398 که شیوع «کرونا ویروس کویید – 19» به جمهوری اسلامی ایران محرز گردید؛ به منظور اتخا...


ادامه مطلب...

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم

تصویب دستورالعمل بند «خ» ماده (113)‌ قانون برنامه ششم توسعه راجع به سازوکارهای مختلف تشویق و مان...


ادامه مطلب...

بایگانی الکترونیکی و پاسخ به چالش‌های حقوقی آن

بایگانی الکترونیکی و پاسخ به چالش‌های حقوقی آن

شتاب روزافزون تحولات جهان معاصر باعث گردیده است که استفاده از فناوری اطلاعات در تمام جنبه‌های زندگی...


ادامه مطلب...

مفهوم «ارزیابی وسع»

مفهوم «ارزیابی وسع»

«ارزیابی وسع» به معنی بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخ...


ادامه مطلب...

آسیب‌شناسی مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌گر پایه سلامت از منظر سازمان بیمه سلامت ایران

آسیب‌شناسی مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌گر پایه سلامت از منظر سازمان بیمه سلامت ایران

دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با هدف آسیب‌شناسی مقررات موجود در زمینه حقوق سلامت، ...


ادامه مطلب...

معرفی سازمان بیمه سلامت ایران از منظر حقوقی

معرفی سازمان بیمه سلامت ایران از منظر حقوقی

سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام کلیه صندوق‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (...


ادامه مطلب...

راهنمای دعاوی با موضوع «ابطال مصوبات هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»

راهنمای دعاوی با موضوع «ابطال مصوبات هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»

استاندارد سازی لوایح یکی از برنامه‌های عملیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس در سال‌های اخیر بوده است که ب...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/11/12 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/11/12 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز شنبه مورخ 1398/11/12 با حضور رئیس، دبیر و اعضای...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/10/23 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/10/23 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...

گزارش نشست مورخ 1398/10/09 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

گزارش نشست مورخ 1398/10/09 شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت

جلسه شورای کارشناسان حقوقی سازمان بیمه سلامت در روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 با حضور رئیس، دبیر و اعض...


ادامه مطلب...