بسمه تعالی

خط مشی کیفیت

 

سازمان بیمه سلامت ایران برای دستیابی به حداکثر میزان رضایت­مندی بیمه­شدگان، براساس محورهای سه­گانه دسترسی عادلانه ، سلامت محوری و حفاظت مالی ، اهداف استراتژیک  ذیل را در نظر گرفته است.

1-   خرید راهبردی خدمات پایه سلامت.

2-   افزایش منابع مالی پایدار مرتبط با حق بیمه­ی بیمه شدگان و منابع مالی کشور.

3-   توسعه دانش بیمه سلامت.

4-   بهبود تعامل و همکاری با سیاست­گذاران، تامین­کنندگان خدمات سلامت و سایر ذینفعان.

5-   توسعه و بهبود قابلیت­ها، مهارت، انگیزش و تعلق سازمانی سرمایه­ انسانی سازمان.

6-    استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات بیمه سلامت و بیمه نامه الکترونیک.

7-   توانمندسازی بیمه­شدگان.

8-   پیاده­سازی نظام ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی و رتبه­بندی استانها.

9-   پوشش همگانی بیمه پایه سلامت برای آحاد ایرانیان.

10- بهبود مستمر کیفیت و مهندسی مجدد فرآیندهای کلیدی ستاد سازمان و ادارات کل استان.

11-کاهش تصدی­گری در امور غیر حاکمیتی.

لذا این سازمان  متعهد است از استاندارد بین­المللی IISO 9001:2008  و  قوانین و مقررات جاری در فرآیندها و عملیات سازمان، به­ عنوان ابزار و الگوی نظام مدیریت­کیفیت استفاده نماید و همواره کلیه فعالیت­های خویش را با این استاندارد منطبق سازد.

از کلیه همکارانم انتظار دارم ضمن پایبندی به مفاد این خط­مشی و اجرای سیاست­ها، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری نمایند.

 


 

دکترمحمدجواد کبیر

مدیرعامل