پرچم ايران
دوشنبه 23 مهر 1397

نقشه سايت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرين بروزرساني:
شنبه 15 ارديبهشت 1397 11:51:24
تعرفه

با سلام

    بدین وسیله مصوبات شماره 17613/ت51775ه مورخ 16/2/94 و شماره 17620/ت51775ه مورخ 16/2/94 هیئت محترم وزیران، موضوع
 تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 1394 ابلاغ می گردد. شایان توجه است :

1- تعرفه های مصوب سال 94 از ابتدای فروردین ماه در بخش دولتی و خصوصی لازم الاجرا می باشند.

2- پرداخت سازمان برابر ضوابط ، بر پایه تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران در بخش دولتی می باشد.

3- محاسبه ما به التفاوت تعرفه فروردین و اردیبهشت ماه 94 موسساتی که در مهلت مقرر موفق به تنظیم صورتحسابهای خود بر اساس تعرفه های جدید نشده اند، متعاقباً به نحو مقتضی به اطلاع ادارات کل استانی خواهد رسید. بدیهی است بعد از این دو ماه پرداخت مابه التفاوت به موسسات امکان پذیر نمی باشد.

4- تعرفه ویزیت اعضای هیئت علمی متعاقبا اعلام می گردد.

5- بر پایه تبصره جزء الف بند 1 مصوبه شماره 17613/ت51775ه  مورخ 16/2/94 ، تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران در بخش دولتی ، از ابتدای فروردین ماه برای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی بخش غیردولتی و خیریه نیز لازم الاجراست.

6- موسسات تشخیصی درمانی بخش خصوصی، با لحاظ ضوابط نظارتی و سقف ضرایب ریالی (موضوع بند 4 مصوبه) می توانند مابه التفاوت تعرفه مصوب هیئت محترم وزیران در بخش خصوصی و دولتی را از بیمه شده دریافت نمایند، لیکن ملاک محاسبه و پرداخت سازمان، مصوبه شماره17613/ت51775ه مورخ 16/2/94 هیئت محترم وزیران در بخش دولتی می باشد.

7- کلیه خدمات ارائه شده در بخش خصوصی که در کتاب ارزش نسبی دارای علامت # می باشند، از جمله خدمات توانبخشی با ضریب ریالی تعدیل شده تا سقف 200.000 ریال محاسبه میگردند. این موضوع مربوط به کلیه خدمات سرپایی و بستری بجز خدمات پاراکلینیک می شود که ضریب ریالی آن 170.000 ریال تعیین شده است. سقف ریالی ضریب مذکور بر اساس بند 4 مصوبه شماره 17620/ت51775ه مورخ 16/2/94 هیئت محترم وزیران در هر استان تعیین می گردد.

متن مصوبات، در پورتال مرکز پزشک خانواده و نظام ارجاع به آدرس http://spc.msio.ir  قابل دسترسی است.
فایل pdf تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 1394 از طریق پیوند های زیر قابل دریافت می‌باشد:
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال1394
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 1394