پرچم ایران
دوشنبه 23 مهر 1397

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه 22 شهريور 1397 13:44:32              نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
Expand پذیرش و رسیدگی و پرداخت اسناد پزشکیپذیرش و رسیدگی و پرداخت اسناد پزشکی
Expand تایید نسخ داروییتایید نسخ دارویی
ارایه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی
Expand پرداخت هزینه های درمانپرداخت هزینه های درمان
Expand دریافت حق بیمه از بیمه گزاراندریافت حق بیمه از بیمه گزاران
Expand خدمات بیمه شدگانخدمات بیمه شدگان
Collapse درباره ما درباره ما
اهداف و وظایف اداره کل
معرفی مدیران و مسئولین
منشور اخلاقی کارکنان
گواهینامه ها و افتخارات
راهنمای طبقات اداره کل
چارت سازمانی
چشم انداز اداره کل
Collapse ادارات شهرستانادارات شهرستان
اهر
بستان آباد
بناب
جلفا
سراب
شبستر
کلیبر
مراغه
عجب شیر
مرند
میانه
هشترود
هریس
ملکان
آذرشهر
اسکو
خداآفرین
چاراویماق
ورزقان
دفاتر پیشخوان دولت
Collapse تعهدات و تعرفه هاتعهدات و تعرفه ها
داروهای مورد تعهد
تجهیزات پزشکی
خدمات سرپایی
ورود اطلاعات خدمات سرپایی
تعهدات کلیه بیمه های پایه
تعرفه های پزشکان
تعرفه های پاراکلینیک
تعرفه های خدمات دندانپزشکی
Collapse امکاناتامکانات
مناقصه ها و مزایده ها
فرم های کاربردی در فرایندها
Expand دریافت و بررسی شکایت دریافت و بررسی شکایت
نقشه سایت
سوالات متدوال
نظرسنجی از ارباب رجوع
سایت های مرتبط
تماس با ما
دستورالعمل ها - موسسات طرف قرارداد
شناسنامه خدمات و فرایندها
شرکای کاری
Collapse امور درمانی- قوانین و مقررات امور درمانی- قوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی پذیرش اسناد مراکز درمانی غیرطرف قرارداد
قوانین و مقررات ضوابط تائید دارو
تایید نسخ سنگ شکنی
امور درمانی- فرایندهای ارائه شده به بیمه شدگان
امور درمانی- شناسنامه خدمات
Collapse امور درمانی- دستورالعمل و بخشنامه هاامور درمانی- دستورالعمل و بخشنامه ها
ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز پرتوپزشکی
ضوابط رسیدگی به اسناد مراکز آزمایشگاهی
قوانین و مقررات بیمه گری و درآمد
موسسات طرف قرارداد-قوانین و مقررات
شناسنامه خدمات بیمه گری
قوانین و مقررات کمیته روستایی
موسسات طرف قرارداد روستایی
شناسنامه خدمات روستایی
Collapse کارتابلهاکارتابلها
کارتابل شکایات روابط عمومی
کارتابل نظرسنجی ارباب رجوع
آرشیو اخبار
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
ضوابط بیمه کارکنان دولت
ضوابط بیمه سایر اقشار
ضوابط بیمه ایرانیان
ضوابط صندوق روستائیان
ضوابط بیمه سلامت
اعتبار دفاتر بیمه
پذیرش نسخ موسسات طرف قرارداد
مدارک لازم جهت عقد قرارداد پزشکان
مدارک لازم جهت عقد قرارداد مراکزپاراکلینیک (تصویربرداری- آزمایشگاه- فیزیوتراپی)
مدارک لازم جهت عقد قرارداد داروخانه ها
مدارک لازم جهت عقد قرارداد درمانگاه ها
مدارک لازم برای صدورمعرفی نامه
فرایندهای ارائه شده به بیمه شدگان بیمه گری