ستاد مرکزی
 
 تلفن تماس : 22858720
 فکس: 22844779
 ایمیل : info@ihio.gov.ir
 تلفن گویا : 1666
 پیامک :1666
 پیامک : 30009660

 آدرس : ،تهران، خیابان شریعتی ، حسینیه ارشاد ،خیابان قبا،بلوار شهرزاد،خیابان شهید علیپور مشکانی،شماره 8

 کد پستی: 1948744851

 صندوق پستی:4414-19395