دوشنبه 23 مهر 1397   19:48:34
اخبار
1397/7/18 چهارشنبهمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:
اثبات کارآمدی آی تی در حوزه سلامت باید از بیمه آغاز شود
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران استقرار سازمان الکترونیک را یکى از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: استقرار آی‌تی در ابتدا باید از بیمه شروع شود و بیمه به عنوان خریدار، ضابطه تعیین کند.

 مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفتگو با آی‌هینا اظهار داشت: استقرار سازمان الکترونیک یکى از اهداف اصلی این سازمان است و باید توجه داشت که اگر دانشگاه‌هاى علوم پزشکى می‌خواهند آی‌تی مستقر شود، این کار ابتدا باید از بیمه شروع شود و بیمه به عنوان خریدار، ضابطه تعیین کند.

موهبتى رفع همپوشانی را یکى از مهمترین اقدامات بیمه سلامت دانست و افزود: سازمان الکترونیک، اولویت اول بیمه سلامت است. در تمام اقدامات سازمان، ردپایی از آی تی مشاهده می‌شود. بنابراین افراد خلاق، پرکار، خستگی ناپذیر و متخصص باید در این حوزه فعالیت داشته باشند.

وی به اجرای راهنماهای بالینی، ارتقاى سامانه تایید دارو و راه‌اندازی سامانه تایید خدمت سازمان بیمه سلامت نیز اشاره کرد و گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که در بخش بستری به تولید سند الکترونیک دست یابیم و بر اساس آن اسناد به صورت الکترونیکی رسیدگی شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: سامانه تبادل الکترونیک و رسیدگى به اسناد بسترى در اصفهان آغاز به کار کرده که به مرور گسترش خواهد یافت به طوری که از سه ماه اول سال 98 پرداخت‌ها از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

وی به سامانه حذف دفترچه بیمه سلامت و اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سلامت در کرمان نیز اشاره کرد و گفت: نسخه نویسی الکترونیکی در بخش سرپایی به صورت پایلوت آغاز شده، به طورى که افراد می‌توانند با ارائه کدملی، دارو و سایر خدمات را بدون ارائه دفترچه دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: آی‌تی نقش تاثیرگذاری در کشور می‌تواند داشته باشد و باید بهترین مدل را در این بخش ارائه دهیم تا به اهداف دست یابیم.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر