دوشنبه 23 مهر 1397   19:49:16
اخبار
1397/3/23 چهارشنبهاز سوی انجمن اروپایی مراقبت های اولیه:
همه پزشکان آلمان عضو سیستم مراقبت های بهداشتی نظام مند هستند
پروفسور اریکا بایوم پزشک خانواده اقشار روستائی در آلمان گفت: همه پزشکان شاغل در این کشور، عضو سیستم مراقبت های بهداشتی نظام مند هستند.

به گزارش امور ابین الملل پایگاه خبری بیمه سلامت ایران( آی هینا)؛ به نقل از انجمن اروپایی مراقبت های اولیه پروفسور اریکا بایوم پزشک خانواده اقشار روستائی آلمان: همه شهروندان به همراه فرزندانی که استخدام آن کشور هستند و دارای درآمد ماهانه کمتر از 3 هزار و 750 یورو در کشور هستندمی بایست بیمه سلامت خود را از بین 156 صندوق بیمه ای انتخاب کنند؛ سایر شهروندان نیز می توانند این سیستم را به عنوان بیمه درمان خود برگزینند.

این گزارش حاکی است: حدود 90 درصد از جمعیت آلمان عضو این صندوق های بیمه ای  بوده و اغلب افراد دیگر تحت پوشش بیمه خصوصی هستند. ضمن آن که 93 درصد از جمعیت صندوق بیمه سلامت مذکور، حداقل یک بار با پزشک خود ملاقات می نمایند و این مسئله به طور متوسط منجر به 18 بار تماس بین بیمار و پزشک در سال می شود که در این بازه زمانی 68 درصد از افراد حداقل یک تماس با یک پزشک عمومی (GP) دارند.

گفتنی است یک پزشک عمومی در آلمان به طور متوسط 243 بیمار را در هفته را ویزیت می کند به نحوی که حجم کاری او 6/50 ساعت در هفته می باشد هر چند مقایسه این دو شاخص با سیستم های دیگر عدد بیشتری را نشان می دهد.

همچنین این گزارش می افزاید: از میان 420 هزار پزشک آلمانی ، 43 درصد در بخش مراقبت های اورژانسی مشغول فعالیت می باشند. که از این تعداد 77 هزار نفر را متخصصین و 60 هزار نفر آنها را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که تعدادشان روبه کاهش است.

لازم به ذکر است همه این پزشکان عضو سیستم مراقبتهای بهداشتی نظام مند هستند؛ از سال 1993 تنها پزشکانی می توانند این سیستم را انتخاب کنند که دارای تحصیلات عالی کارشناسی ارشد باشند و حداقل 5 سال دوره آموزشی مخصوص به آن را سپری نمایند.

در بیش از 50 درصد از مناطق آلمان جای خالی برای فعالیت پزشکان عمومی جدید وجود دارد. این در حالی است که این فضا برای متخصصین بسیار کم است. در مناطق روستایی و فقیر جذب پزشک به ویژه پزشکان عمومی برای جایگزینی پزشکان بازنشسته بسیار دشوار است و اگرچه بودجه خاصی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اما تعداد پزشکان عمومی آموزش داده شده در این حوزه، برای پاسخگویی به تقاضای مردم مناسب نیست.

این گزارش می گوید: درآمد پزشکان عمومی در آلمان حدود 110هزار یورو در سال می باشد که این رقم برای پزشکان متخصص کمتر است.

کاهش تعداد پزشکان عمومی برای ارائه خدمات در این سیستم یکی از پیامدهای منفی در بخش مراقبت اولیه است.

این گزارش می افزاید: بیماران در داخل سیستم مراقبت های بهداشتی به صورت رایگان به هر پزشکی دسترسی دارند و باید هر سه ماه مبلغ 10 یورو برای اولین تماس جهت عمل جراحی پرداخت کنند. همچنین لازم به ذکر است این بیماران در صورت ارجاع مجبور به پرداخت هزینه نیستند و می توانند بدون محدودیت به همه پزشکان عمومی و متخصص در صورت نیاز ارجاع داده شوند.

از 36 دانشکده پزشکی در آلمان، 21 دانشکده دارای بخشهای بستری هستند که سرپرستی این بخش ها بر عهده اساتید بخشهای عمومی است که پست و جایگاه علمی ندارند.

بنابراین شکایت آلمانی ها از وضعیت درمانی خود و پزشکان عمومی اثر منفی را در حوزه سلامت کشور به دنبال دارد که موجب عدم جذب همکاران پزشک جوان می شود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر