دوشنبه 23 مهر 1397   19:47:46
اخبار
1397/7/17 سه‌شنبهمدیرعامل سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:
جلوگیرى از ایجاد هم پوشانى جدید با ارتباط بر خط سازمان هاى بیمه گر
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: تاکنون 80 هزار مورد هم پوشانی‌ توسط سازمان نیروهای مسلح حذف شده است.

مهندس طاهر موهبتى در گفت و گو با خبرنگار آی هینا با اشاره به اهمیت رفع هم پوشانى هاى بیمه اى، گفت: رفع هم پوشانى بیمه اى یکى از اقدامات مهم سازمان بیمه سلامت است؛ البته مهم تر از رفع هم پوشانی هاى بیمه اى موجود، جلوگیری از ایجاد هم پوشانی جدید است.

وى افزود: میزان هم پوشانی سازمان بیمه سلامت با سازمان تامین اجتماعی، 4 میلیون و 800 هزار و سازمان نیروهای مسلح حدود 200 هزار نفر بود. همچنین در بیمه روستاییان 2 میلیون و 500 هزار و بیمه رایگان 900 هزار هم پوشانی وجود داشت که در حال رفع آن هستیم، به طوری که تاکنون 80 هزار مورد هم پوشانی‌ توسط  سازمان نیروهای مسلح حذف شده است.

موهبتی استحقاق سنجی را نیز یکی از اقدامات در جهت رفع هم پوشانی عنوان کرد و گفت: با این اقدام در هنگام دریافت خدمت، هم پوشانی‌ها کنترل می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: با همکاری تامین‌اجتماعی از ایجاد هم پوشانی جدید جلوگیری کردیم. کمیته امدادامام خمینی (ره) نیز ظرف یک ماه آینده در این زمینه همکاری خواهد داشت تا اطلاعات برخط بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه ایجاد شود.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر