جمعه 30 شهريور 1397   05:40:34
اخبار
1397/4/20 چهارشنبه
ضرورت کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی برای پوشش سلامت همگانی
بالا بودن کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی یک ضرورت جهانی برای پوشش سلامت همگانی است.

به گزارش امور بین الملل پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران (آی هینا)؛ بر اساس گزارش مشترکی از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه( OECD)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و بانک جهانی خدمات بهداشتی با کیفیت پایین مانع از پیشرفت بهبود سلامت در کشورهایی با سطحوح درآمد مختلف می شود.

این گزارش می افزاید: امروزه تشخیص نادرست، خطاهای دارویی، درمان نامناسب یا غیر ضروری، امکانات یا شیوه های بالینی ناکافی یا ناامن و یا ارائه دهندگان خدمات که آموزش و تخصص کافی ندارند، در همه کشورها وجود دارد ولیکن این وضعیت در کشورهای با درآمد متوسط و یا حتی کم بیشتر به چشم می خورد که احتمال میرود در این کشورها 10 درصد از بیماران بستری در طول اقامتشان در بیمارستان، بیماری عفونی بگیرند، این امر برخلاف عفونت های بیمارستانی است که میتوان به راحتی آن ها را از طریق بهداشت بهتر، شیوه های بهبود یافته کنترل عفونت و استفاده مناسب از میکروب کش ها کنترل کرد و یا از بین برد.

همچنین گفتنی است ارائه کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی یک ضرورت جهانی برای پوشش سلامت همگانی است.

این گزارش همچنین تأکید می نماید که بیماری همراه با مراقبت های بهداشتی با کیفیت پایین، هزینه های اضافی بر خانواده ها و سیستم های بهداشتی تحمیل می کند. با این حال، هزینه های گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از مراقبت های بهداشتی – درمانی با کیفیت پایین، از جمله آسیب ها و ناتوانی های بلند مدت و بهره وری از دست رفته است که سالانه تا تریلیون ها دلار برآورد می شود.

دکتر تدروس آدانم گبریسوس، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت: در سازمان جهانی بهداشت ما متعهدیم اطمینان حاصل نمائیم که مردم همه جا بتوانند خدمات بهداشتی را درهر زمان و هر مکانی که نیاز دارند، بدست آورند و به همان اندازه نیز تعهد داریم تا اطمینان حاصل کنیم که آن خدمات، کیفیت خوبی داشته باشند. کاملا صادقانه به اطلاع می رسانم ، هیچ پوشش سلامت همگانی بدون مراقبت کیفی وجود ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش آنجل گوریا؛ دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اظهار داشت: " بدون خدمات بهداشتی با کیفیت، پوشش سلامت همگانی به صورت وعده توخالی باقی خواهد ماند". مزایای اقتصادی و اجتماعی واضح و مشخص می باشند و لازم است به جای اعتماد سازی در خدمات بهداشتی، تمرکز بیشتری بر روی سرمایه گذاری و بهبود کیفیت صورت بگیرد تا برای هر کسی امکان دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت بالا به راحتی فراهم شود.

 جیم یونگ کیم، رئیس گروه بانک جهانی، نیز افزود: "بهداشت خوب پایه و اساس سرمایه انسانی یک کشور است و هیچ کشوری نمی تواند از مراقبت های بهداشتی با کیفیت پایین یا ناامن برخوردار باشد." مراقبت های بهداشتی با کیفیت پایین به طور متنابهی بر فقرا تاثیر می گذارد، که نه تنها از لحاظ اخلاقی ناپسند بوده بلکه برای خانواده ها و کل کشور نیز از نظر اقتصادی بی ثباتی ایجاد می کند.

این گزارش می افزاید: تحقیقات در هشت کشور با مرگ و میر بالا در کشورهای کارائیب و آفریقا نشان داد که خدمات بهداشتی مؤثر و با کیفیت برای مادر و فرزند بسیار کمتر از آنچه که دسترسی به خدمات را پیشنهاد می دهد رایج بوده است. به عنوان مثال، فقط 28 درصد از مراقبت های قبل از زایمان، 26 درصد خدمات تنظیم خانواده و 21 درصد مراقبت از کودکان بیمار در این کشورها، واجد شرایط «موثر» هستند.

لازم به ذکر است بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته حدود 15 درصد هزینه های بیمارستان در کشورهای با درآمد بالا به علت اشتباهات در مراقبت یا آلوده شدن بیماران در بیمارستان ها است.

این سه سازمان گام هایی را که دولت ها، خدمات بهداشتی و کارکنان آنها، همراه با شهروندان و بیماران به منظور بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی بر می دارند، مشخص می کند. نظام سلامت می بایست تمرکز خود را بر مراقبت صحیح و تجربه کاربر قرار دهد تا از اعتماد به سیستم اطمینان یابد. شهروندان باید توانمند و آگاه باشند که به طور فعال در تصمیم گیری ها در مورد مراقبت های بهداشتی و طراحی الگوهای جدید مشارکت نمایند تا بتوانند نیازهای جوامع محلی را تأمین کنند. کارکنان مراقبت های بهداشتی باید بیماران را همچون شرکایشان ببینند و خود را متعهد به ارائه و استفاده از داده ها برای نشان دادن اثربخشی و ایمنی، این گونه از مراقبت ها کنند.

 

 

http://www.who.int/news-room/detail/05-07-2018-low-quality-healthcare-is-increasing-the-burden-of-illness-and-health-costs-globally

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر