دوشنبه 31 ارديبهشت 1397   17:29:04
اخبار انتصابات
1397/2/3 دوشنبه
انتصاب در سازمان بیمه سلامت ایران
بر اساس حکمی از سوی شاهرخ رامزی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، محمد علی بیگی به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ بر اساس حکمی از سوی شاهرخ رامزی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران محمد علی بیگی به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه منصوب شد.
متن حکم به شرح ذیل است؛
آقای محمد علی بیگی
سلام علیکم
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت « مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه» سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت های موجود سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و تحقق اهداف سازمان موفق و موید باشید.
شاهرخ رامزی
معاون توسعه مدیریت و منابع

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر