دوشنبه 23 مهر 1397   19:48:27
1397/7/18 چهارشنبهسازمان جهانی بهداشت اعلام کرد:
تقویت ظرفیت ها و ارتقاء خدمات سلامت عمومی؛ کاهش چالش های پیش روی نظام سلامت
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: تقویت هرچه بیشتر ظرفیت های موجود در حوزه سلامت و ارتقاء خدمات سلامت عمومی در جوامع موجب کاهش چالش های پیش روی نظام سلامت خواهد شد.

به گزارش امور بین الملل پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران (آی هینا)؛ مبنی بر گزارش سازمان جهانی بهداشت، خدمات بهداشت عمومی در برگیرنده مبحث سلامت عمومی است که تحت عنوان هنر و علم پیشگیری از بیماریها، افزایش طول عمر و ارتقای سلامت جامعه تعریف شده است.
این گزارش حاکی است؛ نگاه کلی ارتقاء سلامت و افزایش رفاه اجتماعی و بهداشتی بیماران به صورت پایدار بر اساس تقویت یکپارچگی موجود در خدمات سلامت عمومی و ایجاد عدالت و کاهش نابرابری ها است.
لازم به ذکر است رویکرد سلامت عمومی می تواند شاخص های اصلی سلامت و متخصصان این حوزه را تعیین کند تا در این راستا به دیدگاه مذکور دست یابد.
در ادامه گزارش آمده است: با در نظر گرفتن این امر متخصصان مراقبت های اولیه می توانند نقش مهمی را در جلوگیری از بیماری ها و ارتقاء سلامت ایفا کنند.
در سراسر منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت، چالش های پیش رو سلامت عمومی عبارت از: بحران اقتصادی، افزایش نابرابری، جمعیت سالخورده، افزایش سطح بیماری مزمن، مهاجرت و شهرنشینی و همچنین آسیب زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی است به همین دلیل تقویت هرچه بیشتر ظرفیت های موجود در حوزه سلامت و ارتقاء خدمات سلامت عمومی در جوامع موجب کاهش چالش های پیش روی نظام سلامت می شود.

برآیند چالش های مذکور موجب شده است که دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا، مصوبه ای را برای تقویت ظرفیت ها و افزایش خدمات سلامت عمومی صادر کند تا بر اساس آن ارائه خدمات سلامت و بهداشت عمومی در جامعه به صورت یکسان در اختیار افراد قرار گیرد.

http://www.euro.who.int/en/healht-topics/health-systems/public-health-services/public-healht-services


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید